Kövess minket!

Médiapiac

Társadalmi előítéletek akadályozzák a lányok mobiltelefonhoz való hozzáférését

A Girl Effect és a Vodafone Alapítvány megbízásából készült tanulmány 25 országban, többek között Indiában, Tanzániában, Dél-Afrikában, Nigériában és Bangladesben mérte fel a kiszolgáltatott helyzetben lévő lányok mobiltelefonhoz való hozzáférését. A tanulmányból kiderül, hogy sok fejlődő országban a lányok mobiltelefonhoz való hozzáférése és mobilhasználata drasztikus mértékben alacsonyabb, mint a fiúké. A lányok titokban osztanak meg és vesznek kölcsön mobiltelefonokat, ami aránytalanul magas veszélynek teszi ki őket. A Girl Effect és a Vodafone Alapítvány ezért felhívást intéz a technológiai közösségek felé azzal a céllal, hogy előmozdítsa olyan mobiltermékek és -szolgáltatások tervezését, amelyek segítik a kiszolgáltatott helyzetben lévő lányokat.

A Girl Effect nonprofit szervezet és a Vodafone Alapítvány nyilvánosságra hozta az első olyan átfogó nemzetközi tanulmány eredményét, amely azt vizsgálta, mennyire férnek hozzá a fiatal lányok a mobiltechnológiához, és mennyire tudják azt használni. A kutatás eredménye azt mutatta, hogy a fiúknak másfélszer akkora eséllyel van mobiltelefonjuk, mint a lányoknak. Ráadásul esetükben 1,3-szoros a valószínűsége annak, hogy okostelefonjuk van, mivel a társadalmi előítéletek és egyéb akadályok aránytalanul korlátozzák a lányok mobiltelefonhoz való hozzáférését és mobilhasználatát – olvasható a lapunknak elküldött közleményben.

A lányok mobiltelefon elérése a vártnál magasabb a fejlődő országokban. Míg a tanulmányban megkérdezett lányok csupán 44 százaléka mondta azt, hogy van telefonja, több mint fele (52%) már kölcsön tud venni egyet. A tanulmány szerint a telefon által a lányok úgy érzik, jobban be tudnak kapcsolódni az élet vérkeringésébe (50%), hozzá tudnak férni a tanulási lehetőségekhez (47%), csökkenthetik az unatkozást (62%), jobban hozzáférhetnek előlük eltitkolt információkhoz (26%), illetve megerősíthetik önbizalmukat (20%).

A kutatás – egy 25 ország bevonásával készült kvalitatív és kvantitatív tanulmány, – ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy a lányok telefonhoz való hozzáférését és annak használatát drasztikus mértékben csökkentik azok a negatív társadalmi normák, amelyek nem biztosítanak számukra a fiúkéval egyenlő szabadságjogokat. A megkérdezett fiúk több mint kétharmada (67%) arról számolt be, hogy van mobiltelefonja (míg ugyanez az adat a lányok esetében 44 százalék volt), kölcsönvett készüléket pedig 28%-uk használt – a lányok 52 százalékos arányához képest.

 

Ráadásul például Nigériában, Malawiban és Tanzániában a fiúk sokkal nagyobb eséllyel vesznek igénybe mobiltelefont összetettebb tevékenységekhez, mint a Whatsapp vagy Facebook-használathoz, internetes hírolvasáshoz vagy álláskereséshez. Ezekben az országokban sokkal valószínűbb, hogy a lányok telefonhasználatát egyszerűbb napi feladatokra korlátozzák, amelyekhez sokkal kevesebb technológiai jártasság is elegendő, mint pl. a szülők felhívása vagy a számológép használata.

Indiában és Bangladesben a mobiltelefont használó lányok gyakran szembesülnek a közösség negatív megítélésével, ezért a szülők sokkal nagyobb valószínűséggel akadályozzák meg a készülékhez való hozzáférést. Azok a lányok, akik a telefonnal kapcsolatos szabályokat megszegik, ugyancsak nagyobb eséllyel kapnak szidást, verést, iskolától való eltiltást; sőt, gyakrabban kényszerítik őket házasságba is nagyon fiatal korban.

„Ha egy 15 éves lánnyal történik ez meg, szobafogságot kap, megverik, és a tanuláshoz való jogától is megfosztják. Sőt, még az is lehet, hogy férjhez adják”

– mesélte egy 17 éves indiai lány.

A lányok mobilhasználatának korlátozása egyben azt is jelenti, hogy a lányok sokkal nagyobb valószínűséggel kényszerülnek arra, hogy akár veszélyes, titkos úton jussanak mobiltelefonhoz. Észak-Nigériában például, ahol a lányok telefonhasználata szülői engedélyhez kötött, a lányok azt állítják, gyakran előfordul, hogy a fiúk titkos telefont adnak a barátnőjüknek, hogy titokban bármikor el tudják érni.

Emiatt a lányok a szülők biztonsággal kapcsolatos aggályait tekintik a mobiltelefonhoz való hozzáférés legfőbb akadályának (47%), míg a fiúk esetében annak költsége a legfontosabb visszatartó tényező (60%).

 

Kecia Bertermann, a Girl Effect Digitális Kutatás részlegének műszaki igazgatója így nyilatkozott: „A technológia vívmányaihoz való egyenlőtlen hozzáférés egyre fontosabb kutatási terület, a ‘lányokat’ azonban általában összemossák a ‘nők’ tágabb kategóriájával, ezért az ő sajátos kihívásaikra nem derül fény. Ez a tanulmány azonban pontos képet fest a lányok által megtapasztalt valóságról, és arról, hogy a mobiltelefonhoz való hozzáférésben a sor legvégén kullognak.

Ez azt jelenti, hogy a lányoknak sokkal több kockázatot kell felvállalniuk, miközben az előnyökből nem, vagy csak alig részesülnek.

Sem idejük, sem jóváhagyásuk nincs ahhoz, hogy magabiztosan kísérletezhessenek a mobiltelefon komplexebb felhasználási módjaival. Ez nem jelent mást, mint hogy akadályozzák a lányok technikai készségeinek fejlesztését. Másodsorban, mivel a lányok egy részének a titkos telefonhasználat marad meg egyetlen lehetőségként, úgy érezhetik, hogy a biztonsággal kapcsolatos problémákról sem a szüleikkel, sem a barátaikkal nem beszélhetnek, ezzel sokkal nagyobb veszélybe sodorva magukat.”

Malawiban és Ruandában, ahol a mobiltelefonhoz való hozzáférést korlátozzák, és a lányok technikai ismeretei alacsony szinten állnak, még maguk a lányok is attól félnek, hogy a telefon „letérítheti őket a tisztességes útról” azzal, hogy fiúkkal hozhatja őket kapcsolatba, amely végül nem kívánt terhességhez fog vezetni.

„Néhányan úgy gondolják, hogy a fiúk és a lányok különbözőek, míg mások azt mondják, hogy egy fiúnak bármilyen korban lehet telefonja, viszont a lányok teherbe eshetnek tőle”

– mondta egy malawi 19 éves lány.

A lányok körében azonban általánosan elfogadott gondolat, hogy a mobiltelefon növelheti a biztonságukat. A lányok a fiúknál sokkal többször hangoztatják, milyen hasznos tud lenni a mobiltelefon a rájuk leselkedő veszélyek csökkentésében. Azokban az országokban, ahol a lányok kevésbé férnek hozzá a mobiltelefonhoz, és annak használata is korlátozottabb számukra, általában ezt tartják a telefon tulajdonlása melletti legfontosabb érvnek.

Andrew Dunnett, a Vodafone Alapítvány igazgatója így fogalmazott: „A lányok lemaradnak. Sok országban a mobiltelefonhoz való hozzáférés kulcsfontosságú szerepet játszik a lányok egészségnek megőrzésében, tanulásában és fejlődésében.

Szembe kell néznünk azzal a valós ténnyel, hogy a lányok és a fiúk nem egyenlő eséllyel férnek hozzá a mobiltelefonhoz, ezért olyan szolgáltatásokat kell fejlesztenünk, amelyek ténylegesen el is jutnak a lányokhoz, és segítik őket.

Szeretnénk, ha ez a kutatás tájékoztatná és egyben támogatná a technológiai és fejlesztési szektort a lányok igényeinek kielégítésében, és kézzelfogható előrehaladást eredményezne az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak megvalósításában.”

A Vodafone Alapítvány és a Girl Effect elkötelezték magukat amellett, hogy nyolc országban hétmillió kiszolgáltatott helyzetben lévő lány ügyét mozdítják elő azzal, hogy mobiltelefonon biztosítanak számukra hozzáférést a nekik szükséges szolgáltatásokhoz. A számos partnerrel és támogatóval folyó együttműködés keretében öt év alatt összesen 25 millió amerikai dollárt szeretnének előteremteni ambiciózus céljuk eléréséhez, amelybe a Vodafone Alapítvány 5 millió dollár értékű hozzájárulása is beleértendő.

Ez az úttörő tanulmány arra bíztatja a fejlesztés és technológia világában aktív vezetőket, hogy tárják fel azokat a társadalmi korlátokat, amelyek akadályozzák a lányok mobilhasználatát. A Vodafone Alapítvány és a Girl Effect arra hívja fel az érintett iparágakat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket, és valósítsák meg az alábbiakat:

A Girl Effect és a Vodafone Alapítvány „A lányok és a mobiltelefon” kiálltványa:


1. Holisztikusan oldják meg a mobilhasználat területén a nemek között mutatkozó eltérést. A lányok fizikai akadályokba is ütköznek a mobiltelefonhoz való hozzáférésben, általában azonban a társadalmi korlátokat a legnehezebb lerombolni. Ezek a kérdések a helyi kontextus figyelembevételével és holisztikus megközelítés alkalmazásával oldhatók meg leghatékonyabban, amelyek segítségével egyszerre több korlát is lebontható, digitális és nem digitális eszközök segítségével.

 

2. Fogalmazzák át az írni és olvasni tudás fogalmát a digitális kor követelményeinek megfelelően. A technikai ismeretek az oktatás elengedhetetlenül fontos részét képezik, és ha ebbe nem fektetünk be, a lányoknál fennáll annak a veszélye, hogy lemaradnak. E gondolat támogatásának részeként a technikai készségeket és a digitális biztonságot bele kell foglalni az összes diáknak leadott tananyagba, valamint ösztönözni kell a mobiltelefonok magasabb szintű elfogadottságát a családok és közösségek körében.

 

3. A készülék kialakítása az online biztonságot kell, hogy szolgálja. Észak-Nigériától egészen a kolorádói Adams megyéig a lányok mindenhol azt szeretnék, hogy az interneten nagyobb biztonságban legyenek. A platformok kialakításakor külön figyelnünk kell azokra a felhasználókra, akik kölcsönbe kapják a készüléket. Olyan élményt kell terveznünk, amely ugyanolyan biztonságos egy olyan lány számára is, aki csak időnként fér hozzá különböző készülékekhez, mint annak, akinek folyamatosan kéznél van a saját készüléke.

 

4. Vonják be a férfiakat és a fiúkat. A férfiak és a fiúk gyakran sokkal könnyebben hozzáférnek a mobiltelefonhoz, mint a lányok vagy a nők, ráadásul néha ők a mobiltelefonhoz való hozzáférés felügyelői is. Támogatnunk kell ezeket a felügyelőket abban, hogy fellépjenek a mobiltelefonokat körülvevő tabukkal szemben, és meg kell mutatnunk, hogyan képes a telefon a gyakorlatban is javítani a lányok életminőségét.

 

5. Támogassák a lányokat digitális látókörük szélesítésében és a közös alkotásban. A lányok mindenki másnál alkalmasabbak arra, hogy releváns és értékes megoldásokat tervezzenek saját életterük számára. Ez hatalmas lehetőséget jelent a technológiai szektor számára a lányok fejlesztési folyamatba történő bevonásában. Bővítenünk kell a lányok technológiai ismereteit a telefon napi használatától kezdve a programozási ötleteken át egészen a beavatkozásokig, továbbá hozzáférést kell biztosítanunk, hogy fellobbanthassuk a kreativitás szikráját, és teret adhassunk a határok nélküli alkotásnak.

Médiapiac

Elnézi-e Soros, a főszerkesztőjének antiszemita kirohanásait?

“B*zik, zsidók, vegetáriánusok kíméljenek” – ezzel a tárggyal küldött e-mailt a munkatársainak egy európai online lap főszerkesztője.

Közzétéve:

MTI Fotó: Sándor Katalin

A Pesti Srácok portál szerezte meg az egyik magyar baloldali propagandaportál, a 444.hu főszerkesztőjének korábbi e-mail üzeneteit, amelyeket a kollégáinak írt. A belső, 2005-ben íródott e-mailben Uj Péter vállalhatatlan kijelentéseket tett. Uj ekkor még az Index nevű baloldali magyar portál főszerkesztője volt.

Az iromány akkor keletkezett, amikor 2005-ben az Országos Rádió-és Televízió Testület (ORTT) három órára elhallgattatta a Tilos Rádiót, mert az lejátszotta Barcs Miklós Képviselő funky című alkotását. A dal szövegében olyan botrányos sorok vannak, mint “hitler k*rja szálasit, sztálin d*gja rákosit, szálasi b***za orbányt, rákosi k*csögöli gyurcsányt”.

Ezt követően Uj a kollégáinak írt egy levelet, amelyben munkatársai figyelmébe ajánlotta Barcs válaszlevelét az ORTT-nek. Ez állt benne:

“Térdre nyilas pucsíttani, Se**enbüntet fityma rabbi! Tennap hallottam (m)értékadó judeopata körökben, hogy ez a sza*osku..a bácsfi dijána is kok zsidó, mint a szabóalby, se**enburgerrul maggyarosittott! zsidó nemzsidó, ba***ttronda gusztustalan csótány, 1 kiló kokóval se tunnám korpásongyalázni, még ha úgy pucsítana is, mint a szálasi akasztása közben ez a tény pediglen politikailag incorrect! (…)”

Egy másik, 2006-os szintén a kollégáinak küldött e-mailben disznóvágásra hívta embereit. Az e-mailnek antiszemita, kirekesztő tárgyat adott: “b*zik, zsidók, vegetáriánusok kíméljenek”.

Soros és a 444.hu kapcsolata

A 444.hu portált kiadó Magyar Jeti Zrt. nevű vállalatban kisebbségi tulajdont vásárolt néhány évvel ezelőtt a Soros Györgyhöz köthető Media Development and Investment Fund (MDIF), amely több mint 100 millió forintot (299,5 ezer euró) fizetett ki a portál 20 százalék körüli részvénypakettjéért.

A magyar cégadatbázisból kiderül, hogy a 444-et kiadó igazgatótanácsában ott ül Maria Nemcova, aki korábban a Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundation, OSF) prágai programigazgatója volt. Nemcova most Media Development and Investment Fundnál tevékenykedik működési vezérigazgató-helyettesként (chief operating officer).

Az MDIF létrejöttét Soros 500 ezer dollárral támogatta és azóta sem engedte el a kezét. Az OSF honlapja szerint 2016 és 2019 között 16,8 millió dollárt adtak a szervezetnek.

A V4NA levélben fordult Soros Györgyhöz, a Nyílt Társadalom Alapítványokhoz, illetve a Media Development Investment Fundhoz. Arra voltak kíváncsiak, hogy

  1. Mit gondol Soros György ezekről a kijelentésekről?
  2. Elhatárolódnak-e Uj Pétertől?
  3. Le kell-e mondania Uj Péter főszerkesztőnek?
  4. Megszüntetik-e az együttműködést a 444.hu-val ezen kijelentések fényében?

A portál jelezte, amint választ kapnak kérdéseikre, arról is beszámolnak.

Tovább olvasom

Médiapiac

A magyarságot gyalázták az N1TV műsorában

Pörzse Sándor és Havas Henrik butának nevezte és leparasztozta a magyarokat a Jobbikhoz köthető csatornán.

Közzétéve:

Forrás: YouTube

„Ennyiszer becsapni egy népet, mint ahányszor a magyart becsapták, nem lehet, csak akkor, ha buta. Nem tudok mást mondani” – hangoztatta Pörzse Sándor az N1TV februrár 19-i műsorában a Vasárnap.hu beszámolója szerint.

„A magyar az buta”

– erősítette meg szavait a műsorvezető, Havas Henrik, majd azt fejtegette, hogy Trianon után kizárólag a parasztok és a zsellérek maradtak Magyarországon, akiket „lepofoz a földesúr, az intéző, a csendőr”.

„És ezek most gyűlölik Budapestet, amely valóban világváros, valóban multinacionális, valami egészen elképesztő kulturális háttere van, és ezek a parasztok ezt nem bírják elviselni” – zárta a monológját Havas.

Pörzse Sándor azt is elmondta, sokáig azt hitte, hogy a magyar a kiválasztott nép, de aztán a választások „megvilágosították”. És azt is megjegyezte, hogy ma már Wass Albert könyveinek olvasását vagy éppen a lovasíjászkodást olyan dolgoknak látja, amelyeket „azért kinő az ember”.

A beszélgetés ominózus részét a videó 20. percétől itt lehet megtekinteni:

Az ismert újságíró korábban az Echo TV-n gyártott erősen jobboldali hangvételű műsorokat, majd Magyar Gárda-alapító és jobbikos országgyűlési képviselő lett, valamint a Jobbikhoz kötődő radikális lap, a Barikád főszerkesztőjeként is dolgozott – emlékeztet a Vasárnap.hu cikke.

Borítóképünk kivágás az N1TV műsorának videójából

Tovább olvasom

Médiapiac

A közmédia is a kommunizmus áldozataira emlékezik

A történelem egyik legsötétebb korszakának eseményeit a közmédia több csatornája felidézi: műsorokkal, filmekkel és aktuális történések feldolgozásával.

Közzétéve:

Fortepan / ETH Zürich

A közmédia számos csatornáján megemlékeznek a kommunizmus áldozatairól – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA)a kommunizmus áldozatainak emléknapján.

Immár húsz éve ezen a napon “figyelmeztetőként és emlékeztetőként tekintünk vissza a korszak történéseire és emlékezünk a világszerte százmilliónál is több áldozatra”

– írták a közleményben.

A Duna Televízió csütörtökön este a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából 20.30-tól tűzi műsorára A színésznőt, az 1960-as években játszódó izgalmas filmdrámában az igaz szerelem és a hatalmi érdekek ütköznek egymással. Az M5 csatorna kulturális csatornán 20.55-kor kerül adásba az Örök tél, egy történelmi játékfilm, amely hitelesen mutatja be a kényszermunkára elvitt százezernyi magyar történetét.

A Kossuth rádión 21.30-tól a Nagyok című műsorban a kommunista évtizedek jellegzetes alakjával, a rendszerellenes tüntetéseken szilárd elvi alapokon tiltakozó, sok éves börtönbüntetést, a börtönben számos éhségsztrájkot vállaló, többször elektrosokkal megkínzott Pákh Tibor jogásszal készült beszélgetés hangzik el.

A Duna Televízión, a Duna World-ön, az M5-ön és a Kossuth rádión több műsorban is megemlékeznek a kommunizmus áldozatairól, egész nap érdemes tehát figyelemmel követni a közmédia csatornáit – tudatta az MTVA.

Borítókép: József körút a Corvin (Kisfaludy) köznél. Harcképtelenné tett T-34/85 harckocsi. Szemben a Práter utca – Nap utca – Baross utca közötti házsor

Tovább olvasom